Zaposlitev

V svojo ekipo vabimo:

SKLADIŠČNIK – KLEPAR (m/ž)
Kraj dela: Murska Sobota

Zaradi širitve – odpiranja nove poslovne enote, v našo ekipo vabimo osebo, ki ima:
– vsaj III. ali IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 leti delovnih izkušenj,
– vozniški izpit B-kategorije in izpit za viličarja,
– sposobnost dela v timu, samostojnost, skrbnost, natančnost, organiziranost, doslednost pri izvajanju  zastavljenih nalog,
– dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
– sposobnost dela v stresnih situacijah,
– računalniško znanje: Windows, Word, Excel, Outlook.

Od vas pričakujemo:
– upravljanje s CNC upogibnim strojem za kar nudimo dvo mesečno izobraževanje,
– kontroliranje in evidentiranje procesov na stroju,
– skrb in vzdrževanje stroja za upogibanje pločevine,
– skrb za kvalitetno izdelavo izdelkov,
– delo z viličarjem,
– po potrebi svetovanje strankam,
– izdaja materiala strankam,
– opravljanje skladiščnih del,
– opravljanje drugih operativnih del po nalogah in zadolžitvah nadrejenega.

V zameno vam nudimo:
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas enega leta s polnim delovnim časom, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
– delo v dinamičnem delovnem okolju, z možnostjo razvoja v podjetju in redno plačilo.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 31.7.2021.

Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)


REFERENT V RAČUNOVODSTVU (m/ž)
Kraj dela: Maribor

V našo ekipo vabimo osebo, ki obvlada:
– knjiženje prejetih računov (za material in storitve),
– knjiženje bančnih izpiskov,
– saldakonti, IOP, kompenzacije,
– vnos elektronskih računov v sistem prejete pošte,
– knjiženje v glavno knjigo,
– obračun plač,
– obračun osnovnih sredstev
– druga dela po nalogu vodje.

Od vas pričakujemo:
– višješolsko ali srednješolsko izobrazbo ekonomske smeri,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj v računovodstvu na podobnih delih,
– poznavanje programov MS Word in Excel, po možnosti Microsoft Dynamics Navision,
– poznavanje osnov DDV, osnovno poznavanje kontnega plana,
– samostojnost pri delu, natančnost, zanesljivost,
– pripravljenost dela preko polnega delovnega časa glede na potrebe delovnega procesa.

V zameno vam nudimo:
– priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duh,
– zaposlitev za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
– strokovna izobraževanja,
– prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
– konkurenčno plačilo za delo,
– interna druženja.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 31.8.2021.

Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)


VZDRŽEVALEC – MEHANIK (m/ž)
Kraj dela: Slovenja vas pri Ptuju

V našo ekipo vabimo osebo, ki ima:
– III. ali IV. Stopnjo izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– vozniški izpit B kategorije (zaželena tudi C kategorija),
– samostojnost pri delu in odkrivanju napak,
– marljivost in delavnost,
– sposobnost timskega dela.

Od vas pričakujemo:
– vzdrževanje voznega in strojnega parka, ter delovnih naprav,
– iskanje napak na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih sistemih na vozilih in napravah,
– vršenje kontrole in presoje delovanja in stanja  vozil, sklopov in sistemov ter naprav,
– opravljanje drugih strokovno operativnih del po nalogah in zadolžitvah nadrejenega.
V zameno vam nudimo:
– redno plačilo
– možnost zaposlitve za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
– strokovna izobraževanja,
– prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
– priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duhu.
Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 31.8.2021.
Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)

V svojo ekipo vabimo:

VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA (m/ž)
Kraj dela: Maribor

V našo ekipo vabimo osebo, ki obvlada:
– vodenje oddelka računovodstva in financ,
– odgovornost za pravilno in ažurno izvedbo del, skladno z zakonodajo in računovodskimi predpisi,
– izdelava bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za državne institucije,
– izdelava obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (davčna bilanca),
– priprava letnih in konsolidiranih letnih poročil ter pojasnil k izkazom stanja in uspeha in sodelovanje z revizijsko hišo pri pregledu poslovnih knjig,
– pravilna in pravočasna priprava mesečnih rezultatov poslovanja ter drugih poročil in analiz za vodstvo podjetja,
– priprava internih konsolidiranih mesečnih in letnih rezultatov s povezanimi podjetji v tujini za potrebe vodstva in bank,
– poročanje Banki Slovenije v skladu z zakonodajo,
– sodelovanje s pooblaščenimi državnimi organi in institucijami pri opravljanju nadzora s področja financ in računovodstva,
– sodelovanje z vodstvom podjetja pri zagotavljanju finančnih sredstev podjetja in sodelovanje z bankami pri najemanju kreditov ter vsakodnevna kontrola nad plačilnim prometom podjetja,
– sodelovanje pri pripravi planov podjetja,
– priprava podlage za letni popis sredstev in virov sredstev,
– knjiženje poslovnih dogodkov v glavno in pomožne knjige,
– mesečni obračun proizvodnje in materialni obračun,
– skrb za pravočasno zaključevanje poslovnih knjig,
– reševanje problemov v zvezi s računalniškim programom Navision in komunikacija s programerji,
– izdelava obračunov plač na mesečni in letni ravni in sodelovanje s kadrovsko službo v zvezi s kadrovsko problematiko,
– druga dela v skladu z navodili vodstva.

Od vas pričakujemo:
– visokošolsko ali višješolsko izobrazbo ekonomske smeri,
– vsaj 10 let delovnih izkušenj v računovodstvu na podobnih delih,
– poznavanje programov MS Word in Excel, po možnosti Microsoft Dynamics Navision,
– poznavanje zakonodaje s področja davkov, računovodstva, financ, SRS, plač,
– sposobnost vodenja, samostojnost pri delu, natančnost, zanesljivost, samoiniciativnost, odgovornost,
-pripravljenost dela preko polnega delovnega časa glede na potrebe delovnega procesa
– znanje angleškega jezika.

V zameno vam nudimo:
– priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duh,
– zaposlitev za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
– strokovna izobraževanja,
– prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
– konkurenčno plačilo za delo,
– interna druženja.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 31.8.2021.

Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)


REFERENT V RAČUNOVODSTVU (m/ž)
Kraj dela: Maribor

V našo ekipo vabimo osebo, ki obvlada:
– knjiženje prejetih računov (za material in storitve),
– knjiženje bančnih izpiskov,
– saldakonti, IOP, kompenzacije,
– vnos elektronskih računov v sistem prejete pošte,
– knjiženje v glavno knjigo,
– obračun plač,
– obračun osnovnih sredstev
– druga dela po nalogu vodje.

Od vas pričakujemo:
– višješolsko ali srednješolsko izobrazbo ekonomske smeri,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj v računovodstvu na podobnih delih,
– poznavanje programov MS Word in Excel, po možnosti Microsoft Dynamics Navision,
– poznavanje osnov DDV, osnovno poznavanje kontnega plana,
– samostojnost pri delu, natančnost, zanesljivost,
– pripravljenost dela preko polnega delovnega časa glede na potrebe delovnega procesa.

V zameno vam nudimo:
– priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duh,
– zaposlitev za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
– strokovna izobraževanja,
– prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
– konkurenčno plačilo za delo,
– interna druženja.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 31.7.2021.

Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)


SKLADIŠČNIK – KLEPAR (m/ž)
Kraj dela: Murska Sobota

Zaradi širitve – odpiranja nove poslovne enote, v našo ekipo vabimo osebo, ki ima:
– vsaj III. ali IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 leti delovnih izkušenj,
– vozniški izpit B-kategorije in izpit za viličarja,
– sposobnost dela v timu, samostojnost, skrbnost, natančnost, organiziranost, doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog,
– dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
– sposobnost dela v stresnih situacijah,
– računalniško znanje: Windows, Word, Excel, Outlook.

Od vas pričakujemo:
– upravljanje s CNC upogibnim strojem za kar nudimo dvo mesečno izobraževanje,
– kontroliranje in evidentiranje procesov na stroju,
– skrb in vzdrževanje stroja za upogibanje pločevine,
– skrb za kvalitetno izdelavo izdelkov,
– delo z viličarjem,
– po potrebi svetovanje strankam,
– izdaja materiala strankam,
– opravljanje skladiščnih del,
– opravljanje drugih operativnih del po nalogah in zadolžitvah nadrejenega.

V zameno vam nudimo:
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas enega leta s polnim delovnim časom, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
– delo v dinamičnem delovnem okolju, z možnostjo razvoja v podjetju in redno plačilo.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 31.7.2021.

Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)


VZDRŽEVALEC – MEHANIK (m/ž)
Kraj dela: Slovenja vas pri Ptuju

V našo ekipo vabimo osebo, ki ima:
– III. ali IV. Stopnjo izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– vozniški izpit B kategorije (zaželena tudi C kategorija),
– samostojnost pri delu in odkrivanju napak,
– marljivost in delavnost,
– sposobnost timskega dela.

Od vas pričakujemo:
– vzdrževanje voznega in strojnega parka, ter delovnih naprav,
– iskanje napak na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih sistemih na vozilih in napravah,
– vršenje kontrole in presoje delovanja in stanja vozil, sklopov in sistemov ter naprav,
– opravljanje drugih strokovno operativnih del po nalogah in zadolžitvah nadrejenega.
V zameno vam nudimo:
– redno plačilo
– možnost zaposlitve za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
– strokovna izobraževanja,
– prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
– priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duhu.
Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 31.7.2021.
Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)